coronatest rivm

Coronatest De Corona Test

Met het blote oog kan men de interne elektronenwolk niet zien die wordt geproduceerd door een snel brandende kern in een plasma op hoge temperatuur. Als corona is dit een sterk geïoniseerd gebied met hoge elektrische ladingen. Bij afwezigheid van een neutrale geleider produceert de corona een plasma met hoge elektrische activiteit. Plasma wordt gemaakt wanneer plasma's van hoge temperatuur in een begrensd gebied met elkaar in botsing komen.

Deze botsingen zenden hoogfrequente straling uit in de omgeving. De energie van de straling kan worden geanalyseerd om de kleur van de corona te bepalen. De kleur van de corona hangt af van de hoeveelheid kleurproducerende ionen en de positie van het plasma binnen de ionosfeer. Een gas dat plasma absorbeert, wordt een pion genoemd. Deze pionen reizen rond de buitenranden van de corona. Een detector vindt de locaties van deze pionen wanneer zij met het plasma interageren. Deze test kan de locatie van een punt alleen detecteren bij hoge temperaturen van bijna plasma. Het plasma zelf is zeer heet. Het gas vormt in een oogwenk een corona wanneer het van binnenuit verhit raakt. De hoeveelheid kleur voor een corona kan worden gedetecteerd wanneer dit gas koeler is dan de corona. Wanneer het temperatuurverschil groot is, is de kleur rood. Wanneer het verschil klein is, is het groen of blauw. Een tester voor de corona-ontlading genereert een lichtstraal die door het grootste deel van de corona gaat. Het treft een speciale spiegel die de stralen weerkaatst.

Deze weerkaatsing op de spiegel geeft karakteristieke lijnen van verschillende dikte af. Dit geeft de wetenschappers de gegevens die zij nodig hebben om geladen gebieden van de corona te identificeren. De tester gebruikt een verscheidenheid van technieken om de dikte van de lijnen te meten. Een van de meest gebruikelijke metingen is een grafiek van het percentage van het licht dat is doorgelaten. Er zijn veel verschillende manieren om de corona-ontlading te meten. De beste is een techniek die transit-elektronenmicroscopie wordt genoemd. Hierbij wordt een fluorescerende kleurstof op de bovenkant van een stuk glas geplaatst en een coronastroomdetector erop geplaatst. Terwijl de corona door het glas reist, worden elektronen losgeslagen. Het aantal keren dat de elektronen heen en weer reizen wordt geregistreerd als een meting van de corona-blootstelling. Er zijn andere methoden die de corona-ontlading meten. Als u een tester voor plasmagassen hebt zult u een kolom van gas zien die in vele kleine stromen scheidt. Wanneer de stroom door de bodem van het meetapparaat overgaat, worden de gasstromen gescheiden in kolommen. Elke kolom geeft een unieke waarde van de dikte van de plasmastroom. Omdat er zo veel kleine stroompjes zijn, zullen de waarden niet voor elk monster hetzelfde zijn. Je kunt verschillende technieken gebruiken om de coronae-blootstelling te meten.

Er zijn enkele grote gassen in de aardatmosfeer die de dikte van de plasmastroom kunnen veranderen en u zo de coronastroom kunnen tonen. Er zijn een verscheidenheid van verschillende manieren om deze resultaten te verkrijgen. Als u in de zaken van het testen van gassen bent dan het enige ding dat u nodig hebt is een instrumentatie om het proces uit te voeren. Met het juiste type apparatuur kunt u allerlei tests uitvoeren om te bepalen of een gas ontsnapt of niet. De coronatester is een instrument dat vaak wordt gebruikt voor coronatest rivm. Het is een klein handzaam instrument dat ongeveer zo groot is als een zakboekje. Het enige wat u hoeft te doen is een van de kleine elektroden op het uiteinde van de Corona aan te brengen. Wanneer u de elektroden op de oppervlakte van corona plaatst, kunt u gemakkelijk vertellen of iets verkeerd met de stroom of de stroom is.

De andere manier om te bepalen of er ontsnappend materiaal is, is één van de sondes op het tegenovergestelde gezicht van de Corona te plaatsen en het te bekijken. Als er een gasstroom is weg van de testsonde, dan is de stroom vervormd. Als de sonde nog een stroom kan waarnemen, dan wordt het materiaal opgesloten binnen de corona. Dit zijn de twee belangrijkste manieren die mensen hebben gebruikt om te bepalen of er al dan niet gas ontsnapt. Er is nog een andere methode, waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven met een hoge frequentie. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de gassen die worden getest, niet worden verstoord. Op deze manier kan het testen gemakkelijk worden uitgevoerd in een laboratoriumomgeving zonder de atmosfeer te verstoren. De Corona Tester is een instrument dat dit soort testen gemakkelijker kan maken.